Raspunsuri Pixwords pixwords facebook Raspunsuri Pixwords 4 litere Raspunsuri Pixwords 5 litere Raspunsuri Pixwords 8 litere Raspunsuri Pixwords 11 litere Raspunsuri Pixwords 14 litere
Dušan Veljović: Ja ću vas naučiti Digitalnim Marketingom!
Umetnost Poslovanja

Sta Su Ekonomske Vredne Vestine?

U našem poslednjem tekstu, definisali smo šta je biznis i šta su osnovni elementi toga, tako da nam to daje tačno objašnjeje šta su EKONOMSKE VREDNE VEŠTINE.

EKONOMSKE VREDNE VEŠTINE su one veštine koje nam pomažu da uspešno realizujemo tih 5 kategorija.

Read More
Umetnost Poslovanja

5 Osnovnih Komponenti Svakog Profitabilnog Biznisa?

Šta je uopšte BIZNIS?  Možemo gledati biznis kao proces koji se ponavlja i pritom zarađuje novac. Dakle, preduzeća su stvari koje stvaraju i pružaju nešto od vrednosti, za ljude koji žele ili im treba nešto od vrednosti, po ceni po kojoj su spremni da plate, a na način koji zadovoljava njihove potrebe i očekivanja, a omogućava biznisu da prihoduje dovoljno novca da biznis može da nastavi sa radom. Jednostavno zar, ne?

Read More